Umhverfisstefna

Umhverfismál Íslandshótela

Íslandshótel vinnur að því markmiði að lágmarka umhverfisáhrif starfseminnar eins og kostur er og í öllu okkar starfi er lögð áhersla á umhverfisvernd.

Festa - Samfélagsábyrgð fyrirtækja

Íslandshótel er einn aðal bakhjarl Festu - miðstöð um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja og höfum við skrifað undir yfirlýsingar Festu er varða aðgerðir í loftslagsmálum og ábyrga ferðaþjónustu. Með ábyrgri ferðaþjónustu er átt við eftirfarandi:

 • Ganga vel um og virða náttúruna.
 • Tryggja öryggi gesta okkar og koma fram við þá af háttvísi.
 • Virða réttindi starfsfólks.
 • Hafa jákvæð áhrif á nærsamfélagið

Að ganga vel um og virða náttúruna

Við flokkum, vigtum og sendum til endurvinnslu allt sorp og annað sem fellur til. Við notum vottaðar sápur og hreinsiefni og förum sparlega með efni. Við tryggjum að starfsfólk hafi góða þekkingu og beiti viðurkenndum aðferðum í umhverfisstarfi hótelanna og fylgjumst með nýjungum í umhverfismálum. Við bjóðum ekki upp á einnota vörur sé þess kostur og við tryggjum að flokkun á sorpi sé aðgengileg bæði fyrir starfsmenn og gesti. Innkaupastefna okkar mælir fyrir um að kaupa lífrænt vottaðar vörur ásamt vörur úr nærumhverfi okkar, sé þess kostur.

Við erum virkur þáttakandi í umhverfis- og samfélagsstarfi og viljum gera eins vel og kostur er til þess að efla slíkt starf.

Að tryggja öryggi gesta okkar og kom fram við þá af háttvísi

Hjá okkur er umhverfis- og öryggisstefna fastmótuð og sýnileg gestum á áberandi stöðum. Við höfum markað okkur ákveðna gæðastefnu og tökum þátt í gæðakerfum á borð við Svaninn, Vakann og vottunarstofunni Tún. Við tryggjum öryggi gesta okkar meðal annars með því að bjóða þeim aðeins upp á vottaðar sápuvörur, upplýsum gesti um veður og færð á vegum og ráðleggjum við útleigu bíla og sölu ferða.

Við virðum réttindi starfsfólks

Við greiðum að sjálfsögðu laun samkvæmt gildandi kjarasamningum og höfum sett okkur skýra stefnu í mannauðsmálum varðandi forvarnastefnu, starfsmanna- og starfsþróunarstefnu. Hjá okkur er einnig gildandi jafnréttisáætlun sem og viðbragðsáætlun við einelti. Nýir starfsmenn fá fræðslu og allir starfsmenn fá starfsmannahandbók til leiðbeiningar í starfi. Við stefnum svo að innleiðingu jafnlaunavottunar á næstu mánuðum.

Við höfum jákvæð áhrif á samfélagið

Við stundum viðskipti í heimabyggð eftir fremsta megni og styrkjum góð málefni í heimabyggðum á landsvísu. Við styðjum við byggðastefnu með því að halda úti rekstri hringinn í kringum landið allt árið. Á fámennum svæðum styrkjum við atvinnu og búsetu byggðar með því að skapa störf og ýta undir fólksfjölgun á fámennum svæðum þar sem einnig fer markviss vinna í umhverfismálum sem lágmarkar neikvæð áhrif frá starfseminni eins og kostur er.

Umhverfisstefna Íslandshótela

Íslandshótel bjóða upp á umhverfisvæna hótel- og ráðstefnuþjónustu á hótelum sínum um allt land. Við leggjum áherslu á gott aðgengi fyrir alla og að þjónustan henti öllum. Umhverfismál eru okkur mikilvæg og við viljum vera öðrum fyrirmynd í starfi okkar að umhverifsmálum og vinnum markvisst í þá átt með eftirfarandi hætti.

Fræðum og miðlum um umhverfismál

 • Upplýsum viðskiptavini um umhverfisstarf hótelanna og efla samstarf sem gæti dregið úr neikvæðum umhverfisáhrifum.
 • Tryggja að starfsfólk hafi góða þekkingu og beiti viðurkenndum aðferðum í umhverfisstarfi hótelanna.
 • Fylgjumst með nýjungum í umhverfismálum og eflum almenna umhverfisvitund.

Drögum úr magni óflokkaðs úrgangs  

 • Bjóðum ekki upp á einnota- eða sérpakkaðar vörur, sé þess kostur.
 • Flokkum allan úrgang og sendum til endurvinnslu.
 • Gerum flokkun aðgengilega fyrir gesti og starfsmenn.

Drögum úr orkunotkun

 • Notum ávallt LED og sparperur við endurnýjun en ekki glóperur.
 • Veljum orkunýtin tæki við innkaup.
 • Vinnum markvisst að því að draga úr orkunotkun.

Kaupum vistvænt

 • Kaupum ávallt umhverfisvottaðar vörur og þjónustu þegar það er mögulegt.
 • Bjóða upp á lífrænt ræktaðar vörur, þar sem því verður við komið.

Drögum úr vatnsnotkun

 • Notum vatnssparandi búnað.
 • Fylgjumst reglulega með stillingu á tækjum og vatnsnotkun í eldhúsi, þvottahúsi og heilsurækt.