Stjórnarhættir

Stjórnarháttayfirlýsing

Stjórnarháttayfirlýsing Íslandshótela byggir á lögum, reglum og viðurkenndum leiðbeiningum sem í gildi er á þeim tíma sem ársreikningur félagsins er staðfestur af stjórn, þ.á m. lögum nr. 2/1995 um hlutafélög, lögum um ársreikninga nr. 3/2006 og leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja, útgefnum af Viðskiptaráði Íslands, Samtökum atvinnulífsins og Nasdaq Iceland í febrúar 2021.

Stjórnarháttayfirlýsing Íslandshótela hf