Stefnur

Starfskjarastefna Íslandshótela hf. er samin í samræmi við 79. gr. a laga um hlutafélög nr. 2/1995 og með hliðsjón af leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja. Markmið starfskjarastefnunnar er að gera starf hjá Íslandshótelum að eftirsóknarverðum kosti fyrir framúrskarandi starfsfólk og tryggja þar með félaginu stöðu í fremstu röð á sínu sviði. Gildandi starfskjarastefna var samþykkt á hluthafafundi þann 23. mars 2023.

Starfskjarastefna Íslandshótela hf (pdf)

 

Persónuverndarstefna Íslandshótela er byggð á lögum nr. 90/2018 og gerir grein fyrir hvernig söfnun, geymsla og vinnsla persónuupplýsinga er háttað. Íslandshótel hafa einsett sér að tryggja áreiðanleika, trúnað og öryggi persónuupplýsinga sem unnið er með innan félagsins.

Persónuverndarstefna Íslandshótela hf